PEDAGOG

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

2008/ 2009 tok jeg  praktisk pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Jeg skrev semesteroppgave med tittelen "Hvordan lede en devising-prosess på en optimal måte?". 

Praksisen min hadde jeg ved Ila barne- og ungdomsskole, Romerike folkehøgskole, og Bjørnholt videregående skole.

 

Jeg jobber nå som timelærer i stemmebruk og diksjon ved NISS.

 

IDA BRYNJULVSRUD VIK